Η Θεωρία Δεσμού του Bowlbyτης Κυριακής Παπαχρήστου, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης

ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ

Βιβλιογραφία

Άρθρο του Παξινός Θεόδωρος Ψυχολόγος MSc – Ψυχοθεραπευτής. 

  • Ευθυμίου, Κ. & Ευσταθίου, Γ. (2001). Διαταραχές της Σεξουαλικής Επιθυμίας και της Θεωρίας Προσκόλλησης. Ανήρ, 3, 111-114.
  • Λαζαράτου, Ε. (2008). Άγχος Αποχωρισμού. Στο Β. Αλεβίζος (Επιμ.), Άγχος, Ιατρικές και Κοινωνικές Διαστάσεις, σελ. 389-402. Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις.
  • Παπανικολάου, Κ. & Ρόβλια, Τ. (1998). Θεωρία Προσκόλλησης: Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Στο Γ. Μπουλουγούρης (Επιμ.), Θέματα Γνωσιακής και Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, (Τόμος Β), σελ. 23-44. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
  • Pervin, L.A. & John, O.P. (2001). Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές. Α. Αλεξανδροπούλου & Ε. Δασκαλοπούλου (μεταφρ.). Αθήνα: Εκδόσεις Τυποθύτω.
  • Waters, E., Crowell, J., Elliott, M., Corcoran, D. & Treboux, D., (2002). Bowlby’s Secure base and Social/Personality Psychology of Attachment Styles: Work(s) in Progress. Attachment and Human Development, 4, 230-242.
Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας καλέσουμε άμεσα!

Θέλεις να γίνεις Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης;