Η Expansion Method και το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους Υπαλλήλους Εσωτερικής Εκμετάλλευσης των ΕΛ.ΤΑ. του Νομού ΑττικήςΤης Ζηνοβίας Κατρίνη, Υπάλληλος ΕΛΤΑ, Σύμβουλος PdC

man sitting on chair using gray Toshiba ThinkPad
Στην παρούσα εργασία θα αναφερθώ στην ευτυχία που όλοι μας αναζητάμε. Σε αυτό το συναίσθημα. Ο σύγχρονος άνθρωπος αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή που τον επιφορτίζουν συναισθηματικά σε τέτοιο βαθμό που καταλήγει να αισθάνεται έντονο άγχος, εξάντληση και πίεση.

Η Expansion Method αποτελεί μια επαναστατική και καινοτόμο μέθοδο που «προσφέρει Αποφόρτιση Τραύματος, Επαναπρογραμματισμό Πεποιθήσεων και Κοινωνική Συναισθηματική Μάθηση σε μια θεραπευτική εφαρμογή» (Στραβελάκης- Μάρδας, 2020, σ. 13). Ειδικότερα, καταφέρνει να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνδέσουν ένα τωρινό τους πρόβλημα με μια τραυματική τους εμπειρία που συνέβη τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, καθώς και να συνειδητοποιήσουν τα αρνητικά περιοριστικά συναισθήματα που την συνοδεύουν, να τα κατανοήσουν, να τα εκφράσουν, και να τα απελευθερώσουν. Κατά συνέπεια, γίνονται πιο δυνατοί και αποκτούν ευθύνη της θεραπείας τους.
Παράλληλα, η κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών της επαγγελματικής εξουθένωσης έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς ερευνητές πυροδοτώντας την ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων και μεθοδολογικών εργαλείων. Δεδομένου ότι οι παραγωγικά κινητοποιημένοι εργαζόμενοι αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους όλων των οργανισμών, το κίνητρο εργασίας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της ατομικής και οργανωσιακής απόδοσης (Anderfuhren-Biget et al., 2010).
που όταν νιώθουμε ότι υπάρχει όλα είναι δυνατόν να συμβούν. Η ζωή πάντα θα δίνει προκλήσεις και ο μόνος αντίπαλος είναι ο εαυτός μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει μοναδικά χαρίσματα και χρειάζεται να αναγνωρίσει τις απεριόριστες δυνατότητες του.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα εφαρμογής της Expansion Method στην αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι υπάλληλοι Εσωτερικής Εκμετάλλευσης των ΕΛ.ΤΑ. (Ελληνικά Ταχυδρομεία) του νομού Αττικής σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανέδειξε η έρευνα που διεξήγαγα το 2019 στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας για το πρόγραμμα εξειδίκευσης Π.Ε.ΣΥ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (βλέπε Παραρτήματα Ι και ΙΙ). Πρόκειται για ένα πεδίο που δεν έχει ερευνηθεί ούτε σε διεθνές ούτε σε εθνικό επίπεδο. Στο πρώτο μέρος της παρούσης εργασίας γίνεται εκτενής αναφορά στα χαρακτηριστικά, τις φάσεις, τους περιορισμούς, το θεώρημα και την ποιότητα της συμβουλευτικής σχέσης στην Expansion Method. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται το θεωρητικό πλαίσιο, οι παράγοντες, oι επιπτώσεις και η σχέση του άγχους με το σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Στο τρίτο μέρος, γίνεται σύντομη αναφορά στην ιδιαιτερότητα της εργασίας των υπαλλήλων του ΕΛ.ΤΑ., καθώς και στις συναισθηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Τέλος, το τέταρτο μέρος, παρουσιάζει επιχειρήματα υπέρ της αποτελεσματικότητας της Expansion Method στην αντιμετώπιση του άγχους, των κρίσεων πανικού και της Επαγγελματικής Εξουθένωσης, γενικότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 H EXPANSION METHOD

1.1. O Ορισμός της Expansion Method

Η Expansion Method δημιουργήθηκε από τον Αργύρη Στραβελάκη-Μάρδα έπειτα από την απόφασή του να αναζητήσει θεραπεία για την ψυχοσωματική ασθένεια που αντιμετώπιζε το 2008 (https://expansiontherapy.com: Ιστορία της Μεθοδολογίας).

Πρόκειται για μια μέθοδο που χαρακτηρίζεται ως:

α) συνθετική επειδή συνθέτει επιτυχώς στοιχεία, τεχνικές, πρακτικές και θεωρίες από τις εξής ψυχολογικές προσεγγίσεις: Ψυχαναλυτική, Συμπεριφοριστική, Προσωποκεντρική, Ανθρωπιστική, Συστημική, Γνωστική και Συμβουλευτική,

β) συνδυαστική γιατί συνδυάζει επιτυχώς τέσσερις διαφορετικές επιστήμες: Ψυχοθεραπεία, Life Coaching, Φυσικές Επιστήμες, και Συναισθηματική και Κοινωνική Νοημοσύνη,

γ) εκπαιδευτική καθώς προσφέρει Αποφόρτιση Τραύματος, Επαναπρογραμματισμό Πεποιθήσεων και Κοινωνική Συναισθηματική Μάθηση (βλέπε Σημείωση Νο 1) σε μια διήμερη ή τριήμερη θεραπευτική εφαρμογή, 

δ) άμεση γιατί αποβλέπει στην άμεση επίλυση ενός καθημερινού συναισθηματικού προβλήματος την φορά μέσα σε λίγες ώρες, το ψυχικό φορτίο του οποίου έχει επωμισθεί ο δέκτης από τα παιδικά πυρηνικά χρόνια (ηλικίες 0-12 ετών). Παράλληλα, παρακάμπτοντας μακροχρόνιες θεραπευτικές διαδικασίες, ο δέκτης γίνεται υπεύθυνος για την έκβαση της θεραπείας του με ταυτόχρονη ανάπτυξη δεικτών Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ) (βλέπε Σημείωση Νο 2), 

ε) ακίνδυνη αφού δεν χρησιμοποιεί κανένα ψυχιατρικό σκεύασμα ή βοήθημα, είναι χωρίς παρενέργειες και εφαρμόζεται από κατάλληλα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους Συμβούλους από τον ICEM                                             (Στραβελάκης-Μάρδας, 2020, σ. 13).

1.2. Οι Φάσεις της Expansion Method  

Μια εφαρμογή Expansion Method αποτελείται από 3+1 διαδοχικές χρονικές φάσεις. Ειδικότερα, οι φάσεις αυτές είναι:

α) η Ψυχαναλυτική – Ανθρωπιστική Φάση που αποτελεί το στάδιο της Κατανόησης. Χρησιμοποιώντας ως έναυσμα μια έντονη σύγχρονη τραυματική εμπειρία, ο δέκτης προσδιορίζει τον στόχο πάνω στον οποίο θέλει να δουλέψει με τον Σύμβουλο της Expansion. Στην συνέχεια, ο Σύμβουλος αποκαλύπτει με την βοήθεια του δέκτη και μέσω μιας έντονης διαδικασίας, της συναισθηματικής σύνδεσης, την πρωταρχική περιοριστική εμπειρία από τα παιδικά του χρόνια καθώς και τα πρωταρχικά πυρηνικά συναισθήματα που επαναλαμβάνει καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του και τον επιφορτίζουν (μετάθεση συναισθήματος). Έτσι, δημιουργείται ένα μοτίβο συμπεριφοράς, το οποίο πυροδοτείται από την πρωταρχική εμπειρία που όταν επαναληφθεί για 69 ημέρες, γίνεται αυτόματη αντίδραση και μετατρέπεται σε περιοριστική πεποίθηση,

β) η Συστημική Φάση που ονομάζεται Αποφόρτιση. Μέσω ενός  Συστημικού Δημιουργικού Οραματισμού, τα τοξικά συναισθήματα της πρωταρχικής εμπειρίας απελευθερώνονται από τον πυρήνα της προσωπικότητας συντελώντας στην ουδετεροποίηση της εμπειρίας, χωρίς όμως να επέμβουμε σε αυτήν ή να τη διαγράφουμε. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεσμεύουμε και αποφορτίζουμε όλες τις εμπειρίες που διαδέχθηκαν την αρχική η οποία όσο πιο νωρίς χρονικά βρίσκεται τόσο πιο σημαντική είναι στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Επομένως, ο φόβος και ο πόνος δίνουν τη θέση τους στην συγχώρεση, την αγάπη, την αποδοχή και την ευγνωμοσύνη,

γ) η Συμπεριφοριστική Φάση που ονομάζεται Επαναπρογραμματισμός και συνίσταται στην κατάστρωση ενός δημιουργικού σχεδίου επαναπρογραμματισμού των αρνητικών πεποιθήσεων προσαρμοσμένο στις ανάγκες του δέκτη. Την δεύτερη μέρα (ή τρίτη στην τριήμερη εφαρμογή) της εφαρμογής λοιπόν καταστρώνουμε ένα συνδυαστικό πρόγραμμα 21 ημερών που δημιουργεί νέες θετικές πεποιθήσεις και τις τοποθετεί στις θέσεις των παλιών. Όλη αυτή η διαδικασία συντελεί, κατ’ επέκταση, και στον επαναπρογραμματισμό της προσωπικότητας του ατόμου, η οποία, συνιστώντας την «αυτοδημιουργία του ανθρώπου στη διαδρομή του χρόνο», «χτίζεται» (Χατήρα, 2005, σ. 23).

δ) η Εποπτεία. Πρόκειται για τρεις εβδομαδιαίες συνεδρίες Συναισθηματικής Εκπαίδευσης και ανάπτυξης των δεικτών Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Η Εποπτεία γίνεται και δια ζώσης και online με ένα από τα προγράμματα του emoducation. Η εκπαίδευση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με τη θεραπεία της Expansion Method και είναι προαιρετική.

Αξίζει να τονιστεί ότι η κάθε εφαρμογή της Expansion Method μπορεί να διαρκεί τρεις συνεχόμενες μονόωρες περίπου μέρες ή να συμπτυχθεί σε δύο συνεχόμενες ημέρες διάρκειας μιάμισης ώρας και μίας αντίστοιχα. Προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προτείνονται τρεις ολοκληρωμένες εφαρμογές (τρεις τριήμερες ή διήμερες εφαρμογές) της μεθόδου με απόσταση 21 ημερών μεταξύ τους (συνολική διάρκεια 72 ημέρες με τριήμερη εφαρμογή, 69 με την διήμερη εφαρμογή). 

1.3. Οι Περιορισμοί της Expansion Method

Στην περίπτωση που ο δέκτης λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή από ψυχίατρο ή από μόνος του ή έχει διαγνωστεί με κάποια κλινική ψυχολογική πάθηση απαγορεύεται να εφαρμόσουμε την Expansion Method. Ενημερώνουμε τα κεντρικά και επιτρέπεται η χρήση της μεθοδολογίας μόνο μετά από έγγραφη άδεια του θεράποντα ιατρού και μόνο από Θεραπευτή της Expansion Method.

Αν ο δέκτης παρακολουθείται ήδη από ψυχολόγο ή ψυχίατρο χρειάζεται η ενημέρωση του από τον θεραπευόμενο και η κοινοποίηση των στοιχείων του στον θεραπευτή της Expansion Method. 

Οι κάτω των 18 ετών δέκτες επιτρέπεται να λάβουν εφαρμογή της Expansion Method μόνο μετά από έγγραφη άδεια από τον νόμιμο κηδεμόνα τους. Σε άτομα άνω των 60 ετών εφαρμόζεται η τριήμερη μεθοδολογία και δεν υπάρχουν οι χρονικοί περιορισμοί που ίσως ισχύουν στα εκάστοτε προγράμματα. 

Τέλος, αν ο δέκτης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης της Expansion Method ούτε προτείνει ούτε αντικαθιστά θεραπευτικές αγωγές, άσχετα με τις γνώσεις του (Στραβελάκης-Μάρδας, 2020, σ. 25-26).  

1.4. Το Θεώρημα της Expansion Method

To βασικό Θεωρητικό Αξίωμα της Expansion Method είναι το πεντάπτυχο: σκέφτομαι, νιώθω, εκπέμπω, δημιουργώ, ερμηνεύω. Είναι επιστημονικά, πειραματικά ή εμπειρικά αποδεδειγμένο και βασίζεται πάνω στους 4 κανόνες της σύγχρονης επιστήμης (Δανέζης 2004):  

 • το Σύμπαν είναι μόνο ενέργεια, 
 • οι αισθήσεις σου μεταφράζουν αυτή την ενέργεια στον τρισδιάστατο υλικό μας κόσμο, 
 • εσύ και η ενέργεια του Σύμπαντος είστε ένα,
 • κάθε δράση σου πάνω στη ενέργεια του Σύμπαντος δημιουργεί την αυτόματη και ενστικτώδη αντίδραση του συνόλου της δημιουργίας πάνω σου. 

Συγκεκριμένα, όταν αντιμετωπίζεις ένα σύγχρονο πρόβλημα, οι σκέψεις σου (σκέφτομαι) συνδέονται ασυνείδητα με μια ή και παραπάνω τραυματικές εμπειρίες που έχεις ζήσει στην παιδική σου ηλικία. Οι σκέψεις σου αυτές δημιουργούν συναισθήματα (νιώθω) τα οποία τα εκπέμπεις με τη μορφή προσωπικής δόνησης και δημιουργείς το σύμπαν. Ως Σύμπαν ορίζεται ο,τιδήποτε υπάρχει γύρω σου: οι άνθρωποι, τα αντικείμενα, οι δρόμοι, ο αέρας, οι οποίοι, σύμφωνα με την κβαντική φυσική, είναι μια ενέργεια. Άρα, εσύ κι αυτή η ενέργεια είστε ένα. Για να μπορέσεις να αποκωδικοποιήσεις αυτήν την ενέργεια και να την καταλάβεις με έναν τρόπο κατανοητό, χρησιμοποιείς τις αισθήσεις σου, όραση, ακοή, όσφρηση, αφή, γεύση και έτσι δημιουργείς τον τρισδιάστατο κόσμο. Αυτό λέγεται Συναισθηματική Δημιουργία. Όποια τραυματική σου εμπειρία έχεις συλλέξει μέσα στο ταξίδι της ζωής σου ως τώρα αποθηκεύεται και εκπέμπεται για να δημιουργήσει την τωρινή προβληματική πραγματικότητα που βιώνεις σήμερα. Στην ουσία, πρόκειται για τα συναισθήματα που σου γεννήθηκαν μέσα από αυτές τις εμπειρίες και επειδή τα συναισθήματα είναι άχρονα, μπορείς να  νιώθεις ακριβώς αυτό που είχες νιώσει 1, 2 ή 25 χρόνια πριν μέσω συναισθηματικών συνδέσεων (μετάθεση συναισθήματος). Ό,τι νιώθεις, το εκπέμπεις, συντονίζεις το Σύμπαν σου και μετά το ερμηνεύεις με την δική σου λογική με έναν τρόπο που μπορείς να το κατανοήσεις. Αυτές οι αυτόματες αντιδράσεις έχουν δημιουργήσει ένα μοτίβο συμπεριφοράς που εξελίχθηκε σε μια περιοριστική πεποίθηση με την πάροδο του χρόνου. 

1.5. Η Expansion Συμβουλευτική Σχέση

Είναι Θεραπευτική – Εκπαιδευτική συμμαχία που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 • είναι μια εργασιακή συμμαχία. Δέκτης και σύμβουλος συνεργάζονται για να θέσουν από κοινού τους θεραπευτικούς στόχους, και ακολουθούν τη διαδικασία σε πλαίσιο ενσυναίσθησης, γνησιότητας και σεβασμού, 
 • είναι μια αμφίδρομη σχέση μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης. Δηλαδή, ο συμβουλευόμενος προβάλλει (μεταβιβάζει) ασυνείδητα τις εντυπώσεις, τις ερμηνείες και τις προσδοκίες που έχει από άλλα σημαντικά πρόσωπα εξουσίας της ζωής του (γονείς) πάνω στον σύμβουλο. Αντίστροφα, ο σύμβουλος προβάλλει (αντιμεταβιβάζει) τις δικές του άλυτες εσωτερικές συγκρούσεις στον συμβουλευόμενο, 
 • είναι μια αληθινή σχέση, ανάμεσα σε δυο ανθρώπους που αμφότεροι εκφράζουν την αλήθεια τους και γνήσια συναισθήματα χωρίς επικριτική διάθεση, 
 • είναι μια εκπαιδευτική σχέση, που έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει το δέκτη στην εφαρμογή της μεθοδολογίας για αυστηρά προσωπική χρήση και σταδιακά να τον αποδεσμεύσει ώστε να αναλάβει ενδυναμωμένος την ευθύνη της θεραπείας του (Στραβελάκης-Μάρδας, 2020, σ. 39) . 

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της μεθόδου, ο πιστοποιημένος από τον ICEM Σύμβουλος Προσωπικής ανάπτυξης πρέπει να αναπτύξει μια σειρά από δεξιότητες που θα είναι προσαρμοσμένες στην ατομικότητα, προσωπικότητα και ιδιατερότητα του κάθε δέκτη. Αυτές είναι:

 • η Ενσυναίσθηση,
 • η Κατανόηση,
 • οι Δεξιότητες Επικοινωνίας (λεκτική ή εξωλεκτική επικοινωνία, το να επικοινωνούμε στον άλλον αυτό που ακούει ή καταλαβαίνει, η επικοινωνία γίνεται πάντα σε πλαίσιο και έχει παρόν),
 • η Αντανάκλαση ή Αναγνώριση Αισθημάτων,
 • οι Ερωτήσεις ανοιχτού ή κλειστού τύπου και
 • οι Δεξιότητες Διευκρίνισης (ενθάρρυνση, παράφραση, περίληψη)                                                          (Στραβελάκης-Μάρδας, 2020, σ. 32-37).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ BURNOUT

2.1. Ο Ορισμός της Επαγγελματικής Εξουθένωσης

H Επαγγελματική Εξουθένωση ή σύνδρομο του burnout ορίζεται ως «ένα σύνδρομο συναισθηματικής εξάντλησης, αποπροσωποποίησης και μειωμένης προσωπικής επίτευξης που μπορεί να συμβεί μεταξύ ατόμων που κάνουν κάποιου είδους δουλειά για ανθρώπους» (Maslach  & Jackson, 1986, σ. 1). Σύμφωνα με τη Maslach (1982), αναδεικνύονται τρεις κύριες διαστάσεις του συνδρόμου, που αντιπροσωπεύουν και διαφορετικές κατηγορίες συμπτωμάτων:

α) η συναισθηματική εξάντληση: οι εργαζόμενοι διακατέχονται από ένα έντονο αίσθημα εκνευρισμού και ματαίωσης. Μάλιστα, είναι τόσο συναισθηματικά εξαντλημένοι που δεν μπορούν να συνεχίζουν να είναι υπεύθυνοι για πελάτες όπως ήταν στο παρελθόν (Maslach, 1982 • Maslach & Jackson, 1981 • Pines & Maslach, 1980).

β) η αποπροσωποποίηση ή αποκτήνωση: οι εργαζόμενοι μπορεί να επιδείξουν συναισθηματική αναλγησία και κυνισμό απέναντι σε συναδέλφους, πελάτες και τον οργανισμό. Επιδιώκουν να κάνουν μακρύτερης διάρκειας  διαλείμματα ή συζητήσεις με τους συναδέλφους, και εκτεταμένη χρήση ασυνάρτητης ομιλίας. Επίσης, όταν συναλλάσσονται με μεμονωμένους πελάτες, καταφεύγουν στη χρήση της γραφειοκρατίας και αποφεύγουν να αναμειχθούν προσωπικά σε τέτοιο βαθμό ώστε να βρουν μια λύση στα μέτρα του πελάτη (Halbesleben & Buckley, 2004).

γ) η περιορισμένη προσωπική επίτευξη: το άτομο  αξιολογεί τον εαυτό του αρνητικά επειδή βιώνει τα συναισθήματα της επαγγελματικής ανεπάρκειας και ανεπιτυχούς επίτευξης στην εργασία ή στις συναναστροφές τους με τους ανθρώπους (Halbesleben & Buckley, 2004 • Maslach, 1982 • Maslach & Jackson, 1981• Pines & Maslach, 1980).

2.2. Τα Θεωρητικά Μοντέλα της Επαγγελματικής Εξουθένωσης

2.2.1. Το Μοντέλο των Tριών Διαστάσεων της Maslach (1982)

Τα τρία στοιχεία της επαγγελματικής εξουθένωσης  (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, μειωμένη προσωπική επίτευξη) έχουν συλληφθεί διαφορετικά από τους διάφορους ερευνητές σχετικά με τη χρονική τους αλληλουχία. Η Maslach (1978, 1982) υποστηρίζει ότι η μία διάσταση οδηγεί διαδοχικά στην ανάπτυξη της άλλης. Οι Golembiewski & Munzenrider (1981, 1984) τονίζουν ότι η αποπροσωποποίηση (κυνισµός) αποτελεί το πρώτο στάδιο της επαγγελµατικής εξουθένωσης και ακολουθεί η µειωµένη προσωπική επίτευξη, η οποία οδηγεί σε υψηλά επίπεδα συναισθηµατικής εξάντλησης. Τέλος, οι  Schwob & Iwanicki (1982) διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη αλληλουχία μεταξύ των τριών αυτών διαστάσεων.

2.2.2. Το Διαδραστικό Μοντέλο του Cherniss (1980)

Το συγκεκριμένο μοντέλο πρόβαλλε την  αλληλεπίδραση των ατομικών και των περιβαλλοντικών γνωρισμάτων. Σύμφωνα με τον Cherniss (1980), η επαγγελματική εξουθένωση δεν είναι ένα συμβάν αλλά μια διαδικασία η οποία ακολουθεί τις εξής φάσεις: 

 • Φάση του «εργασιακού στρες»,
 • Φάση «εξάντλησης»,
 • Φάση «αμυντικής κατάληξης».

2.2.3. Το Μοντέλο των Edelwich & Brodsky (1980)

Οι Edelwich και Brodsky (1980) περιέγραψαν μία σειρά από τέσσερα στάδια της επαγγελματικής εξουθένωσης τα οποία διανύει ο εργαζόμενος από την αρχή της καριέρας του: 

 • Ενθουσιασμός,
 • Αμφιβολία και αδράνεια
 • Απογοήτευση και ματαίωση,
 • Απάθεια.

2.2.4. Το Μοντέλο των Pines & Aronson (1988)

Στο συγκεκριμένο μοντέλο τονίζονται οι λόγοι που οδηγούν κάποιον να επιλέξει το επάγγελμά του σε συνάρτηση με τις προσδοκίες που έχει από αυτό. Τα άτομα, αρχικά εργάζονται με μεγάλο πάθος έχοντας στόχους και υψηλές προσδοκίες. Σε περίπτωση που αποτύχουν να εκπληρώσουν τις επιδιώξεις τους, βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση (Pines, 2004), η οποία ορίζεται ως μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής εξάντλησης που προκαλείται από τη μακροχρόνια έκθεση σε συναισθηματικά απαιτητικές συνθήκες (Pines & Aronson, 1988).

2.2.5. Το Μοντέλο των Εργασιακών Απαιτήσεων-Πόρων

Το μοντέλο των Εργασιακών Απαιτήσεων – Πόρων (Job-Demands Job-Resources Model) (Βόκολα & Νικολάου, 2012) έχει αναπτυχθεί από τους Demerouti et al. (2012) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες εργασίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις εργασιακές απαιτήσεις και τους εργασιακούς πόρους και σχετίζονται με αντίστοιχα αποτελέσματα. 

2.2.6. Το Μοντέλο της Κοπεγχάγης (2005)

 Συνιστά το πιο σύγχρονο θεωρητικό μοντέλο και, σύμφωνα με τους Schaufeli και Greenglass (2001), η επαγγελματική εξουθένωση ορίζεται ως «μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής και πνευματικής κόπωσης που προκύπτει από τη μακροχρόνια έκθεση σε εργασιακές καταστάσεις που είναι συναισθηματικά απαιτητικές» (σ. 501). 

2.3. Οι Παράγοντες Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Εξουθένωσης

Στην προσπάθειά τους να κατηγοριοποιήσουν τους διαμορφωτικούς παράγοντες της επαγγελματικής εξουθένωσης, διάφοροι ερευνητές διατύπωσαν δυο κύριες συνιστώσες: τα ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου και τα χαρακτηριστικά του εργασιακού (ή οργανωσιακού) περιβάλλοντος.

2.3.1. Ατομικά Χαρακτηριστικά του Εργαζόμενου 

2.3.1.1. Burnout σε σχέση με την ηλικία 

Η Maslach (1982) παρατήρησε ότι ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι μεταξύ 30 – 40 ετών που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας είναι υψηλότερος σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους με λιγότερα χρόνια προϋπηρεσίας και απειρία (Cherniss, 1980).

2.3.1.2. Burnout σε σχέση με το φύλο 

Οι άντρες σε αντίθεση με τις γυναίκες παρουσιάζουν χαμηλότερη συναισθηματική εξάντληση και αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης (Maslach, 1993). Ειδικότερα, οι άντρες είναι πιο πρακτικοί, ενώ οι γυναίκες παρουσιάζουν µεγαλύτερο άγχος λόγω της ανάγκης επιβεβαίωσης στον επαγγελµατικό χώρο κυρίως σε τοµείς που κυριαρχούν οι άνδρες εργαζόµενοι (Bakker et al., 2002). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι, λόγω των απαιτήσεων και των στερεότυπων της σύγχρονης κοινωνίας, η γυναίκα πολλές φορές είναι μπερδεμένη ανάμεσα στο ρόλο της νοικοκυράς, της μητέρας και της εργαζόμενης (Maslach, 1982).

2.3.1.3. Burnout και οικογενειακή κατάσταση του ατόμου 

Οι έγγαμοι εργαζόμενοι ακόμη και με παιδιά παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα εργασιακής εξάντλησης λόγω της υποστήριξής τους από το οικογενειακό τους περιβάλλον (Maslach & Jackson, 1985). Τέλος, η μεταφορά της εργασιακής πίεσης στην οικογένεια (work to family) ή των οικογενειακών προβλημάτων  στην εργασία (family to work) διαταράσσει την ισορροπία µεταξύ των δύο αυτών τοµέων στη ζωή, φορτίζει το άτοµο και το εξαντλεί (Shirom, 2005, Maslach et al., 2001 • Cordes & Dougherty, 1993).

2.3.1.4. Βurnout και προσωπικότητα 

Όσο περισσότερο ένας εργαζόμενος διαθέτει μια «δυναμική» προσωπικότητα, τόσο λιγότερο τείνει να εκδηλώσει εξουθένωση (Pierce & Molloy, 1990). Οι αφοσιωμένοι και πρόθυμοι άνθρωποι επιζητούν την επιδοκιμασία, την εκτίμηση και την αγάπη των συνανθρώπων τους με αποτέλεσμα να στρεσάρονται για να πετύχουν όλους τους στόχους της εργασίας τους και να αποδεικνύουν στον εαυτό τους και στους άλλους ότι είναι ικανοί και καλοπροαίρετοι (ΜcManus, Κeeling & Ρaice, 2004). 

2.3.1.5. Burnout και μορφωτικό επίπεδο. 

Οι υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου εργαζόμενοι προσδοκούν μια υψηλή επαγγελματική ικανοποίηση μετά την μακρόχρονη αφοσίωσή τους στις σπουδαστικές απαιτήσεις. Η συνειδητοποίηση ότι αυτή η προσδοκία δεν θα ικανοποιηθεί, προκαλεί διάχυτες εκδηλώσεις εργασιακής εξάντλησης (Hussein, 2018 • Kinman, Wray & Strange, 2011 • Schwarzer & Hallum, 2008).

2.3.2. Εργασιακοί – Οργανωσιακοί Παράγοντες

2.3.2.1. Η ασάφεια και η σύγκρουση ρόλων 

Η ανάληψη από τον εργαζόμενο καθηκόντων χωρίς σαφείς οδηγίες καθώς και  η άγνοια των προσδοκιών των προϊσταμένων του μπορούν να τον οδηγήσουν σε σύγκρουση ρόλων και αντιπαραγωγικότητα. Ακόµη, η συνειδητοποίηση ότι οι παράμετροι του εργασιακού ρόλου αντιτίθενται στις ηθικές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές αξίες του ατόµου μπορούν να του προκαλέσουν εσωτερική σύγκρουση αξιών (Maslach, 1993).

2.3.2.2. Ο φόρτος εργασίας

Είτε τα ίδια τα άτοµα αισθάνονται εγγενώς ανεπαρκή να φέρουν σε πέρας την ανάθεση ενός καθήκοντος (ποιοτικός φόρτος), είτε αδυνατούν να ολοκληρώσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα σε σαφώς προσδιορισμένο χρονικό πλαίσιο (ποσοτικός φόρτος) (Cordes & Dougherty, 1993 • Kahn, 1978 • Pines & Maslach, 1978).

2.3.2.3. Η φύση της εργασίας

H συνεχής και μακρόχρονη αλληλεπίδραση του εργαζόμενου με τον πελάτη που βρίσκεται σε δυσδιαχείριστες συναισθηµατικές καταστάσεις (επιθετικότητα, παθητικό-εξάρτηση, αδιαφορία), όχι μόνο προκαλεί συναισθηµατική φόρτιση στον εργαζόμενο αλλά και του δημιουργεί μια ενδόμυχη προδιάθεση συμμετοχής στο πρόβλημά του πελάτη, γεγονός που τον επιφορτίζει με πρόσθετο άγχος (Cordes & Dougherty, 1993), βάρος και τελικά κόπωση (Maslach, 1982, όπ. αναφ. στο Cordes & Dougherty, 1993).

2.3.2.4. Η έλλειψη εργασιακών πόρων (job resources)

Τα χαμηλά επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης σχετίζονται στενά με την έλλειψη κοινωνικής στήριξης (social support) κυρίως από το εργασιακό αλλά και από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, την απουσία ανατροφοδότησης και αυτονοµίας, την έλλειψη πληροφόρησης, το αίσθηµα µειωµένου ελέγχου για τα όσα συµβαίνουν στο χώρο εργασίας καθώς και τη µειωµένη συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων (Bakker et al, 2005).

2.3.2.5. Οι βάρδιες

Επαγγελματίες που εργάζονται σε βάρδιες µπορούν να βιώνουν σωµατικά και ψυχολογικά προβλήµατα και να εκδηλώσουν εντονότερα συµπτώµατα επαγγελµατικής εξουθένωσης (Wisetborisut, Angkurawaranon, Jiraporncharoen, Uaphanthasath & Wiwatanadate, 2014). 

2.3.2.6. Το κλίµα της οργάνωσης

Οι διοικητικοί κι ιεραρχικοί κανόνες που επιβάλλονται σε ένα εργασιακό περιβάλλον µεταξύ προϊσταµένων, υφισταµένων και συναδέλφων διαμορφώνουν ανταγωνιστικές ή συνεργατικές σχέσεις. Την ίδια στιγμή, η διακύμανση των αµοιβών/ποινών που υιοθετεί η οργανωσιακή διαδικασία βάση του εκάστοτε αξιακού συστήματος επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, με συνηθέστερο αποτέλεσμα την συσσώρευση αγχογόνων, δυσάρεστων καταστάσεων που προοδευτικά οδηγούν σε εκδηλώσεις συνδρόμων απογοήτευσης κι εξουθένωσης (Schaufeli, Salanova, González – Romá & Bakker, 2002 • Schaufeli, Bakker & Salanova, 2006).

2.3.2.7. Η παραβίαση του ψυχολογικού συµβολαίου

Tο ψυχολογικό συμβόλαιο αντιπροσωπεύει την επί αμοιβή ηθική, δεοντολογική και υπηρεσιακή αφοσίωση του εργαζόµενου στον εργοδότη (Rousseau & Tijoriwala, 1998). Οι διαφοροποιήσεις στη σύμβαση εργοδότη και εργαζομένου που συχνά επιβάλλονται λόγω οργανωτικών, κοινωνικών ή οικονομικών περιστάσεων σε συνδυασμό με τις κατώτερες αμοιβές (Maslach & Leiter, 2008) μπορούν να επιφέρουν την μειωμένη δέσµευση του εργαζόµενου προς τον οργανισµό, την κλιμάκωση των εργασιακών συγκρούσεων και την μείωση της παραγωγικότητας (Cordes & Dougherty, 1993 • Maslach et al., 2001• Shirom, 2005).

2.3.2.8. Η έλλειψη υποστήριξης από τη Διοίκηση

Η αξιοκρατική διευθέτηση ζητημάτων από τη διοίκηση είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή προστριβών σύγκρουσης ρόλων (Kickul & Posing, 2001). Επιπλέον, η άσκηση της διοικητικής λειτουργίας με τρόπο άκαμπτο και αυταρχικό έχει φανεί ότι συσχετίζεται θετικά με υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης των υφισταμένων (Belicki & Woolcott, 1996 • Cordes & Dougherty, 1993 • Gabris & Ihrke, 1996).

2.4. Οι Επιπτώσεις της Επαγγελματικής Εξουθένωσης

2.4.1. Επιπτώσεις στον οργανισμό 

Η δυσαρέσκεια απέναντι στην εργασία, οδηγεί τον εργαζόμενο σε απογοήτευση κι απόσυρση σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να απουσιάζει συχνότερα αδικαιολόγητα και να προβαίναι σε αιφνίδια, εκούσια παραίτηση ή να παρουσιάζει μειωμένη συγκέντρωση (Pines, 1993), χαμηλή αποδοτικότητα (Maslach & Jackson, 1981) και δημιουργικότητα (Shirom, 2003 στο Hogan & McKnight, 2007).

2.4.2. Επιπτώσεις στο άτομο

Η επαγγελµατική εξουθένωση φαίνεται να συνδέεται µε σωματικές ασθένειες όπως οι ψυχοσωματικές εκδηλώσεις (Bauer et al., 2006), η μειωμένη ανοσολογική απόκριση (Mommersteeg et al., 2006), τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, οι πονοκέφαλοι, τα γαστρεντερικά προβλήµατα, η αϋπνία, η σωµατική κόπωση καθώς και η υιοθέτηση βλαβερών συνηθειών, όπως το κάπνισµα και η κατάχρηση ουσιών (Cordes & Dougherty, 1993 • Kahill, 1988).

Επιπλέον, αρκετές προσεγγίσεις αξιολογούν την επαγγελµατική εξουθένωση ως ένα είδος πνευµατικής ασθένειας με αρνητικές συνέπειες, όπως άγχος, ανησυχία, ένταση, κατάθλιψη και χαµηλή αυτοεκτίµηση (Yilmaz, 2018). Τα άτοµα µε διαγνωσμένα ψυχολογικά προβλήµατα είναι περισσότερο επιρρεπή στην επαγγελµατική εξουθένωση (Salvagioni et al., 2017).

2.4.3. Επιπτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις  

 Οι εργαζόμενοι που πλήττονται από επαγγελματική εξουθένωση τείνουν να δημιουργούν συγκρούσεις και διαφωνίες με τους συναδέλφους τους προκαλώντας αυτογενή και ετερογενή αποπροσανατολισμό στα συνολικά εργασιακά καθήκοντα (Pines & Maslach, 1978).

Οι επαγγελµατικά εξουθενωµένοι εργαζόµενοι δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους και είναι λιγότερο υποµονετικοί και εξυπηρετικοί  κατά τη συναλλαγή τους µε το αγοραστικό κοινό υποβαθμίζοντας και αυτήν την μορφή διαπροσωπικής σχέσης τόσο με τον οργανισμό όσο και με το άτομο (Cordes & Dougherty, 1993 • Maslach & Pines, 1977).

Τέλος, καταδυναστεύεται ο κοινωνικός και οικογενειακός ρόλος των εργαζομένων, αφού συχνά μεταφέρουν το πρόβλημα της δουλειάς τους στην οικογένεια και τον κοινωνικό τους περίγυρο, πυροδοτώντας εντάσεις και διαπροσωπικές συγκρούσεις με βαθμιαία απόσυρση (Griffith et al, 1999). Συμπεράσματα μελετών αναδεικνύουν και την παρόρμηση των σοβαρά εκτεθειμένων σε εξουθένωση ατόμων να αφιερώνουν μηχανικά περισσότερο χρόνο στην εργασία και να αποµακρύνονται από τον στενό τους κύκλο, περιορίζοντας την κοινωνική και προσωπική επαφή (Jackson & Schuler, 1983). 

2.5. Η Σχέση του Άγχους με την Επαγγελματική Εξουθένωση

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, «οι εργαζόμενοι στη χώρα μας κατέχουν την πρώτη θέση όσον αφορά το άγχος, καθώς δηλώνουν ότι το στρες, τα προβλήματα αϋπνίας λαι η οξυθυμία που παρουσιάζουν είναι «δώρο» της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας» (ηλεκτρ. παραπομπή Νο 1).

Η επαγγελµατική εξουθένωση από πολλούς εκλαμβάνεται ως µία µορφή επαγγελµατικού άγχους καθώς τα όρια μεταξύ των δύο εννοιών είναι δυσδιάκριτα (Brenninkmeijer & Van Yperen, 2003). Μία αποδεκτή διάκριση µεταξύ του άγχους και της επαγγελµατικής εξουθένωσης αποτελεί το γεγονός ότι το άγχος σκιαγραφείται μέσα από δυο διαστάσεις (εξάντληση, µειωµένη προσωπική επίτευξη). Δεν συµβαίνει όμως το ίδιο στην επαγγελµατική εξουθένωση που σχεδόν πάντοτε χαρακτηρίζεται και από αποπροσωποποίηση (Cordes & Dougherty, 1993). Στο εργασιακό άγχος το άτομο μπορεί να εξαντληθεί με συνέπεια να μειωθεί η παραγωγικότητά του και η αυτοπεποίθηση του. Δεν διακατέχεται όμως από αρνητικά συναισθήματα για την εργασία του και δεν αποστασιοποιείται από τα άτομα στα οποία παρέχει υπηρεσίες και τους συναδέλφους του, γεγονός που παρατηρείται στην Επαγγελματική Εξουθένωση (Διλιντάς, 2013 • Κοίνης & Σαρίδη, 2014). 

«Το σύνδρομο του burn out είναι μια εμπειρία προσωπικού στρες που εκδηλώνεται σε ένα πλαίσιο πολύπλοκων, κοινωνικών σχέσεων και επηρεάζει την ιδέα που ένας άνθρωπος έχει για τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους» (ηλεκτρ. παραπομπή Νο 2). Το «εργασιακό στρες» αποτελεί μία από τις φάσεις της εκδήλωσης του συνδρόμου burnout  (Cherniss, 1980) και, «όταν οι αγχογόνοι παράγοντες αθροίζονται και επιδρούν μακροχρόνια τότε προκαλούν στο άτομο Επαγγελματική Εξουθένωση» (Δούκη, 2018, σ. 13). Μάλιστα, είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηριστικό του χρόνιου στρες (lLoyd, King & Chenoweth, 2002, σ. 256). 

Το άγχος συνιστά ένα αίσθημα που πυροδοτείται άμεσα για να προστατέψει τη ζωή μας σε κρίσιμες καταστάσεις. Ωστόσο, όταν συμβαίνει σε ένα περιβάλλον, όπως το εργασιακό όπου το άγχος είναι διάχυτο, τότε ενεργοποιείται με την μορφή πανικού ακόμα κι αν οι καταστάσεις που βιώνουμε δεν είναι επικίνδυνες (ηλεκτρ. παραπομπή Νο 3). Ειδικότερα, σε μια κρίση πανικού, το σώμα μας αντιδρά υπερβολικά στην κανονική απόκριση του στρες όπου κανονικά το ετοιμάζει για να πολεμήσει ή να τρέξει και τα συμπτώματα που αποτυπώνονται συνήθως στο σώμα είναι σφίξιμο στο στήθος, ταχυπαλμία, ζαλάδα και δύσπνοια (ηλεκτρ. παραπομπή Νο 4). Η Ελίνα Τσιούλη υποστηρίζει ότι οι κρίσεις πανικού αποτελούν συναισθηματικές ενδείξεις του εργασιακού στρες (ηλεκτρ. παραπομπή Νο 5). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.)

3.1. Το Προσωπικό των ΕΛ.ΤΑ.

Από το 1970, τα ΕΛ.ΤΑ. λειτουργούν ως δημόσια επιχείρηση, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου-Ν.Π.Ι.Δ.) προσφέροντας υπηρεσίες κοινής ωφέλειας υπό οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Οι πρόσφατες πολιτικο-οικονομικές αναδιαρθρώσεις συνθέτουν για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ένα αμφίβολο εργασιακό περιβάλλον που δημιουργεί στους εργαζομένους αγωνία για το μέλλον. Από την μια μεριά, πρόκειται για έναν οργανισμό που εδώ και πολλά χρόνια δεν εισπράττει κονδύλια για τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, υπολειτουργώντας εις βάρος του εξυπηρετούμενου αλλά και του εξυπηρετητή. Από την άλλη μεριά, τα νεότερα οικονομικά δεδομένα επέβαλαν μειώσεις προσωπικού, κλείσιμο καταστημάτων, αμετάκλητες μειώσεις μισθών και κατάργηση επιδομάτων. 

Τα τελευταία χρόνια δεν πραγματοποιούνται προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων και προσλαμβάνονται μόνο εποχιακοί συμβασιούχοι. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εθελούσιας εξόδου 2000 περίπου μονίμων υπαλλήλων που αποτελούσαν οικονομικό κόστος για την υπηρεσία λόγω παλαιότητας και υψηλού μισθού. 

Έτσι λοιπόν διαμορφώνονται δύο κατηγορίες υπαλλήλων με σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, οι μόνιμοι και οι εποχιακοί συμβασιούχοι. Σε αντίθεση με τους μόνιμους υπαλλήλους, η πλειοψηφία των εποχιακών εργαζομένων είναι ενοικιαζόμενοι με πολύ λίγη ή καθόλου προϋπηρεσία. Επιπλέον, συγκριτικά είναι συνήθως νεότεροι σε ηλικία (οι μόνιμοι είναι κατά μέσο όρο 50 ετών), παίρνουν χαμηλότερο μισθό αν και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους μόνιμους, έχουν λιγότερες ημέρες αδειών, δεν είναι μόνιμοι, δεν παίρνουν επίδομα διαχειριστικών λαθών, πολλές φορές δουλεύουν περισσότερο μέσα στο οκτάωρό τους και δέχονται κι αυτοί παράπονα πελατών ενώ δεν έχουν πλήρη γνώση ολόκληρου του έργου των ΕΛ.ΤΑ. Τέλος, ενώ οι ενοικιαζόμενοι έχουν κίνητρο μια πιθανή μονιμότητα ή αύξηση μισθού, πολλοί από τους μόνιμους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους να προσφέρουν στο κοινό.

3.2. Τα ΕΛΤΑ και ο Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή 

Ο Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή (ΧΥΚ) είναι ένα κείμενο που έχει συνταχθεί με πρωταρχικό στόχο τη ρύθμιση των σχέσεων των ΕΛ.ΤΑ. με το συναλλασσόμενο κοινό. Περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες που αφορούν τη συμπεριφορά, τον σεβασμό και την ευπρέπεια του προσωπικού. Το προσωπικό των ΕΛ.ΤΑ. είναι υποχρεωμένο να επιδεικνύει τον αρμόζοντα σεβασμό έναντι του συναλλασσόμενου κοινού κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν υπηρεσιακές παραβάσεις του προσωπικού σε θέματα συμπεριφοράς ασκείται αυστηρός έλεγχος από την Υπηρεσία η οποία προβαίνει στη άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του υπαίτιου προσωπικού. Προβλέπεται επίσης ότι τα παράπονα του κοινού κατά του προσωπικού για ανάρμοστη συμπεριφορά θα γίνονται προφορικά στον Προϊστάμενο του Ταχυδρομικού Γραφείου ή στον Αναπληρωτή του, ή με την υποβολή έντυπης αναφοράς παραπόνων, ή και απλής έγγραφης αναφοράς προκειμένου αυτή να χρησιμεύσει ως στοιχείο διοικητικής έρευνας σε βάρος του υπαιτίου προσωπικού. 

3.3. Οι Συναισθηματικές Προκλήσεις στο Έργο των ΕΛ.ΤΑ. 

Σύμφωνα με τους συμβούλους ψυχικής υγείας, οι  επαγγελματίες που έρχονται σε άμεση επαφή με τον κόσμο είναι περισσότερο επιρρεπείς στο σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ηλεκτρ. παραπομπή Νο 6). Αναμφισβήτητα, οι υπάλληλοι Εσωτερικής Εκμετάλλευσης εκτίθενται καθημερινά σε μία πληθώρα ερεθισμάτων και καταστάσεων αναφορικά με το αντικείμενο των καθηκόντων τους, τα οποία τους δημιουργούν έντονα αρνητικά συναισθήματα, όπως θυμό, άγχος, και φόβο. Η έκθεση τους σε στρεσογόνους παράγοντες, όπως η αντιμετώπιση ατόμων με ψυχολογικά προβλήματα, αλλοδαπών που δεν μιλούν ούτε Ελληνικά ούτε Αγγλικά, αγανακτισμένων ανέργων κλπ είναι καθημερινή και συνεχής σε τέτοιο σημείο που μπορεί να επιφέρει σοβαρές σωματικές, ψυχολογικές και συμπεριφορολογικές δυσλειτουργίες. Παράλληλα, όχι μόνο υποχρεούνται να εξυπηρετούν τον πελάτη μέσω της παροχής μιας μεγάλης πληθώρας υπηρεσιών και προϊόντων αλλά και ο ίδιος ο  προϊστάμενος καλείται συχνά να επιδείξει δεξιότητες διευθέτησης κρίσεων μεταξύ υπαλλήλων και πελατών ή και μεταξύ των ίδιων των πελατών. Άλλη πηγή στρες συνιστούν οι οργανωτικές πρακτικές της Διοίκησης σύμφωνα με τις οποίες οι υπάλληλοι απαιτείται να έχουν υψηλά επίπεδα εχεμύθειας, αποδοτικότητας και ευελιξίας ενώ η συμπεριφορά τους προς τους συναδέλφους τους και τους πελάτες ελέγχεται από αυστηρούς διοικητικούς κανόνες, όπως ακριβώς προβλέπεται από τον ΧΥΚ (βλέπε 3.2.). Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι οικογενειακές απαιτήσεις, η γραφειοκρατία, η έλλειψη συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων,  η μείωση μισθού καθώς και η έλλειψη προσωπικού οδηγούν τους εργαζόμενους σε ανησυχία και πτώση ηθικού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΗΣ EXPANSION METHOD

Η εργασία μου «Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε σχέση με την Ψυχική Ανθεκτικότητα στους Υπαλλήλους Εσωτερικής Εκμετάλλευσης των ΕΛ.ΤΑ. του Νομού Αττικής» (βλέπε Παραρτήματα I και II) που εκπόνησα το 2019 στα πλαίσια του  Π.Ε.ΣΥ.Π της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε απέδειξε ότι η ηλικία, το φύλο και η θέση απασχόλησης δεν διαδραματίζουν στατιστικά σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξάντλησης, σε αντίθεση με ευρήματα προηγούμενων ερευνητών (Cordes & Dougherty, 1993).

Όμως, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πρωτοποριακά ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας σχετιζόταν με την επαγγελματική εξουθένωση σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο. Αποδείχθηκε υψηλή συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου με την εργασιακή εξάντληση στους απόφοιτους Πανεπιστημίου και Λυκείου καθώς και στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ανάγοντας τα συμπεράσματα στα Ελληνικά δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη το αναγνωρισμένα ανταγωνιστικό επίπεδο επιμόρφωσης στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, δεν θα ήταν υπερβολικό να συμπεράνουμε ότι οι σπουδές στην Ελλάδα συνιστούν μια μακρόχρονη κι απαιτητική πρωτοβουλία που, ενώ τελικώς μπορεί να αποφέρει δίκαιες απολαβές, επαγγελματική αναγνώριση κι ανέλιξη, προσθέτει στον μελλοντικό εργαζόμενο ένα συρρέον συναισθηματικό και σωματικό φορτίο από το οποίο αδυνατεί να ανακάμψει βραχυπρόθεσμα αλλά ούτε και μακροπρόθεσμα.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η Expansion Method φαίνεται να συνιστά μια αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης του άγχους, των κρίσεων πανικού και, κατ’ επέκταση της Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους υπαλλήλους Εσωτερικής Εκμετάλλευσης των ΕΛ.ΤΑ. Πρώτα από όλα, στην ιστοσελίδα  expansiontherapy.com, στα Οφέλη του προγράμματος Βελτίωση Άγχους αναφέρεται ότι έγιναν μελέτες από ειδικά εκπαιδευμένους συμβούλους σε δείγμα 120 ατόμων το 2015 και έδειξαν μείωση άγχους κατά 68,7%. 

Επιπλέον, πτυχιακές εργασίες πιστοποιημένων Συμβούλων Προσωπικής Βελτίωσης της Expansion Method καταδεικνύουν τα οφέλη της μεθόδου στη διαχείριση του άγχους και των κρίσεων πανικού. Συγκεκριμένα, στην εργασία της «Έρευνα ICEM Αποτελεσμάτων», η ψυχολόγος και πιστοποιημένη Σύμβουλος Προσωπικής Βελτίωσης της Expansion Method Γεωργία Χατζηνικολάου παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας εκτενούς έρευνας  από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 24 Απριλίου 2015 στην οποία συμμετείχαν 120 άτομα και που στόχευε στην μέτρηση της βελτίωσης των αρνητικών συναισθημάτων που έχει ο συμβουλευόμενος πριν, κατά τη διάρκεια, μετά την τριήμερη εφαρμογή καθώς και μετά τις 21 ημέρες του επαναπρογραμματισμού (Στραβελάκης-Μάρδας, 2020, σ. 131-142). Παρατηρήθηκε ότι την τρίτη ημέρα της εφαρμογής το 79,7% των συμμετοχόντων ένιωθαν λιγότερο άγχος ή στρες σε σχέση με την πρώτη μέρα και ότι γενικότερα το 81,7% βίωναν  Καθόλου ή Λίγο Άγχος/ στρες (Στραβελάκης- Μάρδας, 2020, σ. 139). Επίσης, ο , ο νοσηλευτής και επίσης πιστοποιημένος Σύμβουλος Ευάγγελος Δρανδάκης στην εργασία του «Κρίσεις Άγχους και Πανικού» παρουσίασε τα αποτελέσματα περιπτωσιολογίας και απέδειξε ότι οι κρίσεις πανικού, οι οποίες σχετίζονται με το άγχος (βλέπε 4.2.), είναι περισσότερο διαχειρίσιμες από τους δέκτες που δέχονται εφαρμογές της Expansion Method επειδή «βιώνουν μια δομική μετατόπιση της προσωπικότητάς τους προς το καλύτερο» (Στραβελάκης-Μάρδας, 2020, σ. 260). Συγκεκριμένα, η ένταση του άγχους καθώς και των κρίσεων πανικού που ήταν ο αρχικός στόχος της πρώτης και της δεύτερης εφαρμογής αντίστοιχα μειώθηκαν στο 80%. Στο τέλος της εργασίας του δε, τονίζει ότι τόσο η δική του περίπτωση όσο και άλλες τέσσερις περιπτώσεις απέδειξαν ότι η Expansion Method βοηθάει άμεσα στις κρίσεις πανικού (Στραβελάκης-Μάρδας, 2020, σ. 259).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα της έρευνας μου «Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε σχέση με την Ψυχική Ανθεκτικότητα στους Υπαλλήλους Εσωτερικής Εκμετάλλευσης των ΕΛ.ΤΑ. του Νομού Αττικής» (2019) (βλέπε Παραρτήματα I και II) καθώς και της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα να επεκταθεί η έρευνα της επαγγελματικής εξουθένωσης και της αποτελεσματικότητας της Expansion Method και στους υπόλοιπους κλάδους των ταχυδρομικών υπαλλήλων (διανομείς, ταξινόμους, οδηγούς, διαμετακομιστές) σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον, η εργασία αυτή έχει σκοπό να  δώσει το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα και σε άλλους εργασιακούς τομείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ειδικά την περίοδο του κορωνοϊού. 

Επίσης, αποσκοπεί στο να ανατροφοδοτήσει με πολύτιμα δεδομένα τόσο τους ίδιους τους υπαλλήλους όσο και αυτούς που ασχολούνται με το σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής και προτείνεται o σχεδιασμός και η εφαρμογή νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεσματικής διαχείρισης της επαγγελματικής εξάντλησης. Δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη ψυχολογικής στήριξης του προσωπικού στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΕΛ.ΤΑ, θα μπορούσαν να σχεδιαστούν ατομικές εκπαιδευτικές θεραπευτικές συνεδρίες με σκοπό την εκμάθηση της μεθόδου για προσωπική εφαρμογή που θα στόχευε στην άμεση διαχείριση του άγχους ή των κρίσεων πανικού των εργαζομένων. Στα πλαίσια της φιλανθρωπικής δράσης της Expansion Method, θα μπορούσαν να προσφέρονται ειδικά προσαρμοσμένες ατομικές συνεδρίες κατόπιν συνεννόησης του Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού. Σημειώνεται δε πως θα μπορούσαν να υπάρξουν ομαδικές εφαρμογές (όπως για παράδειγμα  το ομαδικό σεμινάριο Ψυχικής Αποφόρτισης) που θα εφαρμόζονται μέσω internet, ή δια ζώσης από εξειδικευμένους εισηγητές.

Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην προσωπική μου επαφή με την Expansion Method, η οποία έγινε μέσα στην περίοδο της καραντίνας και η οποία σηματοδοτήθηκε από προσωπικές δυσκολίες μέσα από τις οποίες αναζητούσα να βρω τα πατήματά μου. Η μια και μόνη εφαρμογή που έκανα με βοήθησε να αποβάλλω άμεσα το φόβο και τον πανικό που βίωνα απέναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα της ζωής μου και να ενδυναμωθώ. Η αλλαγή και η βελτίωση των συναισθημάτων μου ήταν εκπληκτική και απίστευτη. Η εμπειρία ήταν μοναδική και θα προσκαλούσα όλους να δοκιμάσουν τη μέθοδο για να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αναδομήσουν την προσωπικότητά τους μέσω της εγκαθίδρυσης θετικών πεποιθήσεων και να μάθουν να διαχειρίζονται τα προβλήματά τους όσο το δυνατόν καλύτερα.

Η δύναμη βρίσκεται μέσα μας. Το μόνο που απομένει είναι να αδράξουμε την ευκαιρία και να την ανακαλύψουμε.

ΕΥΧΑΡΗΣΤΙΕΣ

Η παρούσα έρευνα αποτελεί πτυχιακή εργασία στα πλαίσια του Επαγγελματικού Προγράμματος «PDC Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης Τμήμα ΙΙ» του Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων.  

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον εμπνευστή και δημιουργό της Expansion Method και Πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων, κ. Αργύρη Στραβελάκη-Μάρδα ο οποίος, με την επιστημονική του κατάρτιση και καθοδήγηση, µε παρότρυνε να καταπιαστώ με την συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον επόπτη μου κ. Ευάγγελο  Δρανδάκη για την πολύτιμη  ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη που μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής της. 

Τέλος, δε θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου χωρίς την συμπαράσταση των οποίων δε θα είχα ολοκληρώσει αυτήν την εργασία.

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Anderfuhren-Biget, S., Varone, F., Giauque, D., & Ritz, A. (2010). Μotivating Employees of the Public Sector: Does Public Service Motivation Matter?. International Public Management Journal. 13, 213-246.
 2. Bakker, A., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2002). Validation of the Maslach Burnout Inventory-General Survey: An Internet Study. Anxiety, Stress and Coping, 15, 245-260.  
 3. Bauer, J., Stamm, A., Virnich, K., Wissing, K., Müller, U., Wirsching, M., & Schaarschmidt, U. (2006). Correlation between burnout syndrome and psychological and psychosomatic symptoms among teachers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 79(3), 199-204. 
 4. Belicki, K., & Woolcott, R. (1996). Employee and Patient Designed Study of Burnout and Job Satisfaction in a Chronic Care Hospital. Employee Assistance Quarterly, 12(1), 37-45.
 5. Brenninkmeijer, V., & Van Yperen, N. W. (2003). How to conduct research on burnout: Advantages and disadvantages of an unidimensional approach in burnout research. Occupational and Environmental Medicine, 60(supp. 1), 16-20.
 6. Cherniss, G. (1980). Staff Burnout: Job Stress in the Human Services. Beverly Hills, California: SAGE Publications.  
 7. Cordes, C. L., & Dougherty, T. W. (1993). A Review and Integration of Research on Burnout. Academy of Management Review, 18(4), 621-656.  
 8. Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2012). The Job Demands – Resources Model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86(3), 499-512.  
 9. Edelwich, J., & Brodsky, A. (1980).  Burn-out: Stages of Disillusionment in the Helping Professions. New York: Human Sciences Press.  
 10. Gabris, G. T., & Ihrke, D. M. (1996). Burnout in a Large Federal Agency: Implications for how Employees Perceive Leader Credebility. Public Administration Quarterly, 20 (2), 220-249.
 11. Golembiewski, R. T., & Munzenriderk, R. (1981). Efficacy of three versions of one burn-out measure: MBI as total score, sub-scale scores or phases? Journal of Health and Human Resources Administration, 7, 228-246.  
 12. Golembiewski, R. T., & Munzenriderk, R. (1984). Phases of psychological burn-out and Organizational co-variables: A replication using norms from a large population. Journal of Health and Human Resources Administration, 7, 290-323.  
 13. Halbesteben. J. R. B., & Buckley, M. R. (2004).  Burnout in Organizational Life. Journal of Management, 30(6), 859-879.  
 14. Hogan, L. H., & McKnight, M. A. (2007). Exloring burnout among university online instructors: An initial investigation. Internet and Higher Education, 10, 117-124.
 15. Jackson, S. E., & Schuler, R. S. (1983).  Preventing Employee Burnout. Personnel, 60(2), 58-68.  
 16. Kahn, R. (1978). Job burnout: Prevention and Remedies. Public Welfare, 36, 61-63.  
 17. Kahill, S. (1988). Symptoms of professional burnout: A review of the empirical evidence. Canadian Psychology, 29, 284-297.
 18. Lloyd, C., King, R, & Chenoweth, L. (2002). Social work stress and : A review. Journal of Mental Health, 11(3), 255-265.
 19. Maslach, C. (1978). Characteristics of Staff Burn-out in Mental Health Settings. Hospital & Community Psychiatry, 29 (4), 233-237.  
 20. Maslach, C. (1982). Burnout: The cost of caring. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  
 21. Maslach, C. (1993). Burnout:A Multidemensional perspective. In W. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.), Professional Burnout: Recent developments in theory and research (pp. 19-32). Taylor & Francis.  
 22. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measure of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 8, 99-113.  
 23. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1986). Burnout Inventory Manual (2nd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 24. Maslach, C., & Leiter, M. P. (2008). Early Predictors of Job Burnout and Engagement. Journal of applied Psychology, 93(3), 498-512.  
 25. Maslach, C., & Pines, A., (1977).  The burnout syndrome in the day care setting.Child Care Quarterly, 6, 100-113.  
 26. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, N. P. (2001).  Job burnout. Annual Review of Psychology, 52, 392-422.  
 27. McManus, I., Keeing, A., Paice, E (2004). Stress burnout and doctors’ attitudes to work are determined by  personality and learning style: A twelve year longitudinal study of UK medical graduates. BMC Medicine, 2(29). 
 28. Mommersteeg, P.M., Heijnen, C.J., Kavelaars, A., & van Doornen, L.J. (2006). Immune and endocrine function in burnout syndrome. Psychosomatic Medicine, 68 (6), 879-86. 
 29. Pines, A. M. (2004). Adult attachment styles and their relationship to burnout: A preliminary cross-cultural investigation. Work and Stress, 18(1), 66-80.
 30. Pines, A., & Aronson, E. (1988).  Career Burnout: Causes and Cures. New York: Free Press.  
 31. Pines, A., & Maslach, C. (1978).  Characteristics of staff burnout in mental health settings. Hospital and Community Psychiatry, 29, 233-237.  
 32. Pines, A., & Maslach, C. (1980).  Combatting staff  burnout in a day care center: A case study. Child Care Quarterly, 9, 5-16.  
 33. Rousseau, D, & Tijoriwala, S. (1998). Assessing psychological contracts: Issues, alternatives and measures. Journal of Organizational Behavior, 19, 679-695. 
 34. Salvagioni, D., Melanda, F. N., Mesas, A. E., González, A. D., Gabani, F. L., & Andrade, S. M. (2017). Physical, psychological and occupational consequences of job burnout: A systematic review of prospective studies. PloS One, 12(10). 
 35. Schaufeli, W. B., Bakker, A., & Salanova, M. (2006). The Measurement of Work Engagement with a Short Questionnaire: A Cross-National Study. Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701-716.    
 36. Schaufeli, W. B., Greenglass, E. R. (2001). Introduction to a special issue on burnout and health. Psychology & Health, 16, 501-510. 
 37. Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzales-Roma, V., & Bakker, A.  (2002).  A two-sample confirmatory factor analytic approach. Journal of happiness Studies, 3, 71-92.  
 38. Schawrzer, R., & Hallum, H. (2008). Perceiver Teacher Self-Efficacy as a Predictor of Job Stress and Burnout: Meditation Analyses. Applied Psychology, 57(1), 152-171.    
 39. Schwob, R. L., & Iwanicki, E. F. (1982). Perceived role conflict, role ambiguity and teacher burnout. Educational Administration Quarterly, 18, 60-74.  
 40. Shirom, A. (2005). Reflections on the study of burnout. Work & Stress, 19(3), 263-270.
 41. Schwarzer, R., & Hallum, S. (2008). Perceived teacher self-efficacy as a predictor of job stress and burnout: Mediation analyses. Applied Psychology, 57, 152-171.
 42. Wisetborisut, A., Angkurawaranon, C.,  Jiraporncharoen, W. &  Uaphanthasath, R. (2014). Shift work and Burnout among health care workers. Occupational Medicine, 64, 279-286.
 43. Yilmaz, A. (2018). Burnout, job satisfaction, and anxiety-depression among family physicians:a cross-sectional study. Journal of Famili Medicine and Primary Care, 7(5), 952-956.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Βόκολα, Μ. & Νικολάου, Ν. (2012). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. (1η έκ.). Αθήνα, Εκδόσεις Rosilli.
 2. Γκούβας, Α. (2020). Η Expansion Sel στα Σώματα Ασφαλέιας και Ειδικότερα στους Αστυνομικούς (πτυχιακή εργασία).
 3. Δρανδάκης, Β. (2020). Κρίσεις Άγχους και Πανικού (πτυχιακή εργασία). 
 4. Διλιντάς, Α. (2013). Μελέτη του συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης στο προσωπικό ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 27(3), 498-508. 
 5. Δούκη, Σ. (2018). Η Συμβολή των Ομάδων Ψυχοεκπαίδευσης στην Ποιότητα Παρεχόμενης Φροντίδας. Ο Ρόλος του Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας. 23ο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός».
 6. Κατρίνη, Ζ. (2019). Το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης σε σχέση με την Ψυχική Ανθεκτικότητα στους Υπαλλήλους Εσωτερικής Εκμετάλλευσης των ΕΛ.ΤΑ. του Νομού Αττικής (διπλωματική εργασία). Π.Ε.ΣΥ.Π., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 7. Κοϊνης, Α. & Σαρίδη, Μ. (2014). Εργασιακό στρες και η επίδραση του στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των Επαγγελματιών Υγείας. Το βήμα του Ασκληπιού, 13ος τόμος, 4ο τεύχος.
 8. Στάγια, Δ., & Ιορδανίδης, Γ. Το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών στην εποχή της οικονομικής κρίσης.
 9. Στραβελάκης-Μάρδας, Α. (2020). Expansion Method Επαγγελματικό Εγχειρίδιο Version 5.2. Εκδόσεις Ελληνικού Κέντρου Συναισθημάτων.
 10. Χατήρα, Κ. (2005). Θεωρίες Προσωπικότητας και Ατομικές Διαφορές, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 11. Χατζηνικολάου, Γ. (2016). Έρευνα ICEM Αποτελεσμάτων (πτυχιακή εργασία). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΜΕΡΟΣ Α

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 1. Σκοπός – Ερευνητικές Υποθέσεις

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε υπαλλήλους των ΕΛ.ΤΑ. (Ελληνικά Ταχυδρομεία) σε συσχέτιση με την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Πρόκειται για ένα πεδίο που δεν έχει ερευνηθεί σε διεθνές επίπεδο και πολύ περισσότερο σε εθνικό. Η κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών της επαγγελματικής εξουθένωσης σε σχέση με την ψυχική ανθεκτικότητα έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς ερευνητές πυροδοτώντας την ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων και μεθοδολογικών εργαλείων. Ωστόσο, όταν μελετάται με εγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία, τις περισσότερες φορές επικεντρώνεται στα εμπλεκόμενα επαγγέλματα με την υγειονομική περίθαλψη (ιατροί, νοσηλευτές κλπ) ή την εκπαίδευση (δάσκαλοι, καθηγητές, κλπ). 

Επιπλέον στόχοι ήταν να διερευνήσουμε παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την επαγγελματική εξουθένωση και την ψυχική ανθεκτικότητα των υπαλλήλων ΕΛ.ΤΑ., όπως το φύλο, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και η θέση απασχόλησης των εργαζομένων. Η αρχική εκτίμηση επί των παραγόντων πυροδότησης εργασιακής εξουθένωσης όπως αναδείχθηκαν από την βιβλιογραφία, ήταν ότι όλοι οι προαναφερόμενοι παράγοντες συνθέτουν το πλαίσιο επαγγελματικής εξουθένωσης σε κυμαινόμενο βαθμό. Ωστόσο έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί η συμμετοχή κι η βαρύτητα καθενός εξ αυτών.

Με δεδομένο ότι οι υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης των ΕΛ.ΤΑ. επιτελούν ένα πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο έργο, το εύρος του ερευνητικού πεδίου περιορίστηκε στις ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις:  

 1. Οι υπάλληλοι ΕΛ.ΤΑ. βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση.
 2. Η επαγγελματική εξουθένωση των υπαλλήλων ΕΛ.ΤΑ. σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και το μορφωτικό επίπεδο.
 3. Οι υπάλληλοι ΕΛ.ΤΑ. διαθέτουν ψυχική ανθεκτικότητα .
 4. Η ψυχική ανθεκτικότητα των υπαλλήλων ΕΛ.ΤΑ. εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο.
 5. O παράγοντας Αποδοχής Εαυτού και Ζωής συσχετίζεται με το μορφωτικό επίπεδο.
 6. O παράγοντας της Προσωπικής Ικανότητας συσχετίζεται με το μορφωτικό επίπεδο.

 

 1. Σχεδιασμός και Μεθοδολογία της Έρευνας

Η έρευνα ήταν ποσοτική. Η διανομή των ερωτηματολογίων της παρούσας μελέτης έγινε ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά σε προϊσταμένους, διευθυντές και υπαλλήλους εσωτερικής εκμετάλλευσης, υποκαταστημάτων στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου του 2019. 

Πριν την εκχώρηση του ερωτηματολογίου, οι εθελοντικά συμμετέχοντες ενημερώθηκαν με επιστολή για τις παραμέτρους και τα ερευνητικά κίνητρα της μελέτης και στη συνέχεια συγκατατέθηκαν ενυπόγραφα για την ανώνυμη αξιοποίηση των δεδομένων που θα προέκυπταν από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια εστάλησαν πίσω αχυδρομικώς κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου 2019 και κατόπιν υποβλήθηκαν σε ανάλυση με το στατιστικό πακέτο ΙΒΜ SPSS 21. Από τα 360 ερωτηματολόγια που εστάλησαν, επεστράφησαν πλήρως συμπληρωμένα τα 144 αποδίδοντας ποσοστό ανταπόκρισης 40%. 

 1. Μέρος Α – Συμμετέχοντες: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του δείγματος

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 144 υπάλληλοι, προϊστάμενοι και διευθυντές του τομέα εσωτερικής εκμετέλλευσης των ΕΛ.ΤΑ  από περίπου 120 κεντρικά και περιφερειακά υποκαταστήματα ΕΛ.ΤΑ. εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Από τους συμμετέχοντες, οι 123 (85,4 %) ήταν γυναίκες και 21 (14,5%) ήταν άντρες. Όσον αφορά τις τέσσερις ηλικιακές ομάδες, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συγκέντρωση (70,8%) των συμμετεχόντων στην ηλικιακή ομάδα 45-60, (24,3%) στην ομάδα 31-44 και μικρότερη στις ακραίες ομάδες 25-30 (2,8%) και 60+ (2,1%). Τα έτη προϋπηρεσίας διακυμάνθηκαν ανομοιογενώς στις κατηγορίες 10-19 (41,7%), 20-29 (22,9%), 30+ (29,2%). Παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά στους έγγαμους με παιδιά (63,9%) καθώς και αποφοίτους Λυκείου  (54,9%). Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό (63,9%) των ερωτώμενων ήταν υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης, προϊστάμενοι (29,2%) ενώ μικρή ήταν η συμμετοχή των διευθυντών (6,9%). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΜΕΡΟΣ Β

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI–SG) και Ψυχικής Ανθεκτικότητας (The Resilience Scale by Wagnild &Young)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ

(The Maslach Burnout Inventory-General Survey by Maslach, Jackson & Leiter, 1996)

Παρακαλώ, διαβάστε τις παρακάτω προτάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την ερμηνεία των αριθμών, κυκλώστε τον αριθμό που σας αντιπροσωπεύει μπροστά από τις παρακάτω προτάσεις. 

1 Ποτέ 

2 Μερικές φορές το χρόνο ή λιγότερο 

3 Μια φορά το μήνα ή λιγότερο 

4 Μερικές φορές το μήνα 

5 Μια φορά την εβδομάδα 

6 Μερικές φορές την εβδομάδα 

7 Κάθε μέρα

Αισθάνομαι συναισθηματικά εξαντλημένος/η από τη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 6 7
Αισθάνομαι σωματική εξάντληση στο τέλος μιας εργάσιμης μέρας. 1 2 3 4 5 6 7
Αισθάνομαι κουρασμένος/η όταν σηκώνομαι το πρωί και έχω

να αντιμετωπίσω ακόμη μια εργάσιμη μέρα.

1 2 3 4 5 6 7
Μου δημιουργεί πραγματικά μεγάλη πίεση να δουλεύω όλη μέρα. 1 2 3 4 5 6 7
Μπορώ να αντιμετωπίσω αποτελεσματικά τα προβλήματα

που προκύπτουν στη δουλειά μου.

1 2 3 4 5 6 7
Αισθάνομαι εξουθενωμένος/η από τη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 6 7
Αισθάνομαι ότι συμβάλλω αποτελεσματικά σε αυτό που κάνει

ο οργανισμός στον οποίο δουλεύω.

1 2 3 4 5 6 7
Σήμερα ενδιαφέρομαι λιγότερο από τη δουλειά μου σε σχέση

με την εποχή που ξεκίνησα.

1 2 3 4 5 6 7
Σήμερα αντιμετωπίζω τη δουλειά μου με λιγότερο ενθουσιασμό. 1 2 3 4 5 6 7
Κατά τη γνώμη μου, είμαι καλός στη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 6 7
Αισθάνομαι χαρούμενος/η όταν επιτυγχάνω κάτι στη δουλειά μου. 1 2 3 4 5 6 7
Έχω επιτύχει πολλά αξιόλογα πράγματα σε αυτή τη δουλειά. 1 2 3 4 5 6 7
Θέλω απλώς να κάνω τη δουλειά μου χωρίς να με ενοχλούν. 1 2 3 4 5 6 7
Αναρωτιέμαι ολοένα και συχνότερα κατά πόσον η δουλειά μου συνεισφέρει σε ο,τιδήποτε. 1 2 3 4 5 6 7
Αμφισβητώ την σπουδαιότητα της δουλειάς μου. 1 2 3 4 5 6 7
Στη δουλειά μου, αισθάνομαι σίγουρος ότι κάνω αυτά που πρέπει με αποτελεσματικό τρόπο. 1 2 3 4 5 6 7

 

Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας καλέσουμε άμεσα!

Θες να δεις την παρουσίαση της εργασίας στην Ημερίδα μας;