Συναισθηματική Εκπαίδευση στο σχολείο του μέλλοντος

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου παρουσιάσθηκε στο Case SummerSchool στον Μαραθώνα σε δεκάδες δασκάλους, καθηγητές και ακαδημαϊκούς από όλη την Ευρώπη, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του SciCulture για το Μέλλον της Εκπαίδευσης, το Σχολείο του 2050. H Expansion Method μέσω του ιδρυτή της Αργύρη Σ. Μάρδα παρουσίασε την πρόταση για την Συναισθηματική Εκπαίδευση σε όλα τα σχολεία από τις πρώτες κιόλας τάξεις.

Η Παρουσίαση

Η ομάδα παρουσίασης αποτελείτο από τους εκπαιδευτικούς: Μίνα Κοντογεωργίου, Κορίνα Ρόζι, Θεοδώρα Γκέλη, Αθανάσιος Σπανιάς, την επιχειρηματία Μελίσσα Σελαβίστα, με τον συντονισμό και την παρουσίαση να την έχει ο Αργύρης Σ. Μάρδας, πρόεδρος του ICEM και δημιουργός της Expansion method.

Η Εκδήλωση ξεκίνησε από τους συνεργάτες μας στην Science View που παρουσίασαν το πρόγραμμα του SciCulture και με τον Α. Σ. Μάρδα να αναφέρει:

“Το σχολείο είναι η πύλη για μια ευτυχισμένη ζωή”

Πιστεύουμε ότι το σχολείο πρέπει να είναι η αρχή της ανθρώπινης ενσωμάτωσης στην κοινωνία. Έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ελεύθερους ανθρώπους, χωρίς περιορισμούς, με κριτική σκέψη, ηθική, συναισθηματική νοημοσύνη και δημιουργική, αποτελεσματική δράση. Ο σκοπός του εκπαιδευτικού μοντέλου που προτείνουμε για το σχολείο του 2050 είναι να δημιουργήσουμε ανθρώπους που έχουν πρωταρχικό στόχο την προσωπική και επαγγελματική τους ευτυχία παρά την προσωπική τους επιτυχία και οικονομική κυριαρχία.

Στο Workshop SciCulture, 23 επαγγελματίες, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες συνάντησαν για να δημιουργήσουν κάτι όμορφο. Όλοι συμφωνήσαμε για τις ακόλουθες πέντε βασικές αρχές που δημιούργησαν την τελική πρόταση σχετικά με το μέλλον της εκπαίδευσης”.

Η εκπαιδευτικός Θεοδώρα Γκέλη ανέπτυξε την πρώτη αρχή:

Μη καθορισμένοι μαθησιακοί χώροι (αλλαγή από τους συμβατικούς φυσικούς χώρους όπως οι αίθουσες διδασκαλίας). Ενδεικτικά ανέφερε:

“Ζητάμε ένα σχολείο που αγκαλιάζει κάθε μαθητή ξεχωριστά σε όλα τα επίπεδα. Ζητούμε αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε μεμονωμένου μαθητή. Έτσι, ένας από τους στόχους είναι να γίνει μια αλλαγή στους χώρους φυσικής μάθησης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή, πρέπει να γίνει μια στροφή από το μοντέλο που βασίζεται στην τάξη στη χρήση ποικίλων και πιο ευέλικτων μαθησιακών χώρων. Η τάξη του μέλλοντος δεν θα περιορίζεται από τέσσερις τοίχους αλλά θα μεταφερθεί σε οπουδήποτε ο μαθητής θα μπορούσε να έχει μια μαθησιακή εμπειρία. Η μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ανοικτούς χώρους όπου το περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει τον σπουδαστή στην εξερεύνηση, την επίλυση προβλημάτων, τη συνεργασία. όλα τα οποία ενισχύουν διάφορα ταλέντα και δεξιότητες μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης.

Σε εξωτερικούς χώρους, η περιέργεια αναφλέγεται. Η ομαδική εργασία γίνεται ευκολότερη και εμείς βλέπουμε ομάδες που αντιμετωπίζουν την ποικιλομορφία, με διαφορετικά ταλέντα και δεξιότητες, ακόμα και με μαθητές διαφορετικών ηλικιών.

Έτσι, η παραδοσιακή τάξη αντικαθίσταται από ένα περιβάλλον που ενδυναμώνει την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και τα κίνητρα των μαθητών. Αυτό το περιβάλλον μπορεί να είναι σε εξωτερικούς χώρους στη φύση ή σε έναν κοινόχρηστο χώρο όπου εμπλέκονται διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ή ακόμα και σε ένα χώρο εργασίας που ενδιαφέρει τον μαθητή”.

 

Η Εκπαιδευτικός Ασιμήνα Κοντογεωργίου ανέπτυξε τη δεύτερη αρχή:

Δεν υπάρχουν βαθμοί – αλλά διαφορετικό, πιο ευέλικτο σύστημα αξιολόγησης

Ενδεικτικά ανέφερε:

“Στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για το μέλλον τους, σκέπτοντας, ενεργώντας και μαθαίνοντας χρησιμοποιώντας τις παρούσες μεθόδους και αξίες. Ένα νεογέννητο παιδί μπαίνει σε έναν κόσμο που δεν είναι δικό του, αλλά απλά κληρονομεί τα αποτελέσματα των αποφάσεων των προηγούμενων γενεών.

Έτσι, οι σπουδαστές μας, προκειμένου να μάθουν, τι είναι πραγματικά ενδιαφέρον και χρήσιμο γι ‘αυτούς, πρέπει να ακολουθήσουν καινοτόμες οδούς για να αποκτήσουν γνώσεις ή μαλακές δεξιότητες ανάλογα με τις ικανότητές τους, τα όνειρά τους, την προσωπικότητά τους.

Πρώτον, πρέπει να μάθουν ποιοι είναι και τι θέλουν πραγματικά. Είναι σημαντικό για τη ζωή τους να αναγνωρίσουν τι τους κάνει ευτυχισμένους.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι βαθμοί δεν σημαίνουν τίποτα. Επομένως, πρέπει να επινοήσουμε πιο ευέλικτο σύστημα αξιολόγησης σε συνεργασία με τη νέα γενιά, με τους μαθητές μας, τα παιδιά μας!”

Ο Αθανάσιος Σπανιάς, εκπαιδευτικός, μέσω ενός εξαιρετικού βίντεο ανέπτυξε την τρίτη αρχή:

Οι Μέντορες / Coach μαζί με τους δασκάλους

“Κάθε φοιτητής έχει έναν προσωπικό Mentor που τον καθοδηγεί και τον υποστηρίζει να επιτύχει τους προσωπικούς του στόχους, διερευνώντας ένα νέο πεδίο γνώσης. Ο Mentor παρέχει μια ποικιλία επιλογών στον φοιτητή και επίσης την υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τυχόν συναισθηματικά εμπόδια και προκλήσεις στο δρόμο. Ο σπουδαστής μπορεί να κρατήσει τον ίδιο Mentor για ζωή ή να τον αλλάξει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του μαθητή. Από την άλλη πλευρά οι εκπαιδευτικοί είναι εκπαιδευτικοί που μεταδίδουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους. Είναι ειδικευμένοι στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης που τους επιτρέπει να μεταδίδουν συγκεκριμένες γνώσεις και πληροφορίες στους μαθητές.”

 

Η επιχειρηματίας Μελίσσα Σελαβίστα ανέπτυξε την τέταρτη αρχή:

Μη γραμμική εκπαίδευση. Αλλαγή σε ευέλικτες διαδρομές μέσω της διά βίου μάθησης.

Η εκπαίδευση δεν ακολουθεί μια γραμμική πορεία. το μονολιθικό μοντέλο μετάδοσης γνώσεων που δεν υποστηρίζει τις ατομικές ανάγκες κάθε σπουδαστή καταργείται. Η προσέγγιση της μη γραμμικής εκπαίδευσης βασίζεται σε ευέλικτο δίκτυο και όχι σε ευθεία γραμμή. Ακολουθώντας έναν φυσικό τρόπο, οι μαθητές μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας τους, εξερευνώντας και συνδέοντας, δημιουργώντας συνδέσμους με τις γνώσεις που έχουν ήδη μάθει. Η μη γραμμική εκπαίδευση ξεκινά από τις νέες ηλικίες, ώστε να μπορεί να προωθήσει μια προσέγγιση διά βίου μάθησης στην εκπαίδευση.

Την πέμπτη και τελευταία συμφωνημένη αρχή την παρουσίασε η Αικατερίνη Μαρία Ρόζη:

Διαφορετικοί τρόποι / προσεγγίσεις / εργαλεία μάθησης για την αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας της ανθρώπινης φύσης

Η Συνδυασμένη Μάθηση, η Βιωματική Μάθηση, η Μαγεία χρησιμοποιούνται έτσι ώστε οι μέντορες και οι εκπαιδευόμενοι να διδάσκουν ο ένας τον άλλο, οι ηλικιωμένοι να διδάσκουν τους νέους, οι νέοι να διδάσκουν το παλιό, στο εσωτερικό, στο ύπαιθρο ή μέσω προσομοιώσεων. Στόχος μας είναι να εξελίσσουμε, να καινοτομήσουμε, να ασκήσουμε έρευνα, να αναπτύξουμε αντικειμενική κριτική και να αναζητήσουμε νέα κανάλια για ένα πιο φωτισμένο μέλλον. να διδάξει να μάθει να μαθαίνει χωρίς όρια να παραμένει άνθρωπος σε έναν κόσμο που διευκολύνεται από μηχανές που δεν κυβερνούνται από μηχανές.

 
 

Στην συνέχεια παρουσιάσθηκε όλο το μοντέλο εκπαίδευσης και η παρουσίαση κατέληξε στην πρόταση της ομάδας για την αναγκαιότητα εισαγωγής της Συναισθηματικής εκπαίδευσης άμεσα στα σχολεία της Ευρώπης.

Ακολούθησαν ερωταπαντήσεις από τους παρευρισκόμενους.

Ο Αργύρης Σ. Μάρδας δήλωσε μετά το πέρας της παρουσίασης:

“Δεν μπορούμε πλέον να λέμε ότι δεν γίνονται πράγματα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Και δεν μπορεί κανένας πια να πει ότι οι Έλληνες δεν έχουν πρωταρχικό ρόλο στην διαμόρφωση του σχολείου του 2050. Συνεργαστήκαμε άψογα 7 άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και συντονίσαμε επιτυχώς μια ομάδα 23 εξαίρετων και ετερόκλητων επιστημόνων, επιχειρηματιών και εκπαιδευτικών από όλο τον κόσμο για την δημιουργία αυτής της παρουσίασης.

Η πρόταση που παρουσιάζουμε είναι ρεαλιστική, συμπαγής, υλοποιήσιμη και βασίζεται σε προγράμματα που ήδη “τρέχουν” σε διάφορες χώρες του κόσμου. Εμείς δεσμευτήκαμε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι να πετύχουμε την εισαγωγή της Συναισθηματικής Εκπαίδευσης σε κάθε σχολειό σε όλη την Ευρώπη”.

Η Ομάδα Παρουσίασης

Αφήστε μια απάντηση

Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας καλέσουμε άμεσα!

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?